Godło ChRL
Raut w Ambasadzie Chińskiej
30 September 2015
Lekcja online MNEMO
Lekcja wprowadzająca MNEMO
13 November 2015
Święto Niepodległości

Przypominamy, iż środa 11 listopada jest Dniem Niepodległości – w tym dniu również zajęcia w szkole NIHAO nie odbywają się. Dzień ten uwzględniony jest w harmonogramie zajęć.