[[[["field38","equal_to","Tak"]],[["show_fields","field41,field42"]],"and"],[[["field15","equal_to","BoHan"],["field16","equal_to","Z g\u00f3ry za ca\u0142o\u015b\u0107"],["field17","equal_to","Roczna (104 lekcje)"]],[["show_fields","field44","1799 z\u0142",null,"field44"],["set_value","field44","2399 z\u0142",null,"field44"]],"and"],[[["field15","equal_to","BoHan"],["field16","equal_to","W ratach"],["field17","equal_to","Roczna (104 lekcje)"]],[["show_fields","field45"],["set_value",null,"4 x 660 z\u0142",null,"field45"]],"and"],[[["field15","equal_to","MNEMO"],["field16","equal_to","Z g\u00f3ry za ca\u0142o\u015b\u0107"],["field17","equal_to","Roczna (104 lekcje)"],["field50","not_equal_to","Tak"]],[["show_fields","field44"],["set_value",null,"2999 z\u0142",null,"field44"]],"and"],[[["field15","equal_to","MNEMO"],["field16","equal_to","W ratach"],["field17","equal_to","Roczna (104 lekcje)"],["field50","not_equal_to","Tak"]],[["show_fields","field45","749,75 z\u0142",null,"field45"],["set_value",null,"4 x 825 z\u0142",null,"field45"]],"and"],[[["field15","equal_to","BoHan"],["field16","equal_to","Z g\u00f3ry za ca\u0142o\u015b\u0107"],["field17","equal_to","Semestralna (52 lekcje)"]],[["show_fields","field44"],["set_value",null,"1399 z\u0142",null,"field44"]],"and"],[[["field15","equal_to","BoHan"],["field16","equal_to","W ratach"],["field17","equal_to","Semestralna (52 lekcje)"]],[["show_fields","field45"],["set_value",null,"2 x 770 z\u0142",null,"field45"]],"and"],[[["field15","equal_to","MNEMO"],["field16","equal_to","Z g\u00f3ry za ca\u0142o\u015b\u0107"],["field17","equal_to","Semestralna (52 lekcje)"]],[["show_fields","field44"],["set_value",null,"1799 z\u0142",null,"field44"]],"and"],[[["field15","equal_to","MNEMO"],["field16","equal_to","W ratach"],["field17","equal_to","Semestralna (52 lekcje)"]],[["show_fields","field45"],["set_value",null,"2 x 990 z\u0142",null,"field45"]],"and"],[[["field15","equal_to","BoHan"],["field16","equal_to","Z g\u00f3ry za ca\u0142o\u015b\u0107"],["field17","equal_to","Trymestralna (34 lekcje) [tylko w metodzie BoHan]"]],[["show_fields","field44"],["set_value",null,"1099 z\u0142",null,"field44"]],"and"],[[["field17","equal_to","Trymestralna (34 lekcje) [tylko w metodzie BoHan]"],["field15","equal_to","MNEMO"]],[["show_fields","field46"]],"and"],[[["field17","equal_to","Trymestralna (34 lekcje) [tylko w metodzie BoHan]"],["field15","equal_to","BoHan"],["field16","equal_to","W ratach"]],[["show_fields","field47"]],"and"],[[["field15","equal_to","MNEMO"],["field17","equal_to","Roczna (104 lekcje)"]],[["show_fields","field50"]],"and"],[[["field15","equal_to","MNEMO"],["field16","equal_to","Z g\u00f3ry za ca\u0142o\u015b\u0107"],["field17","equal_to","Roczna (104 lekcje)"],["field50","equal_to","Tak"]],[["show_fields","field44"],["set_value",null,"3999 z\u0142",null,"field44"]],"and"],[[["field15","equal_to","MNEMO"],["field16","equal_to","W ratach"],["field17","equal_to","Roczna (104 lekcje)"],["field50","equal_to","Tak"]],[["show_fields","field45"],["set_value",null,"4 x 1100 z\u0142",null,"field45"]],"and"],[[["field15","equal_to","MNEMO"],["field16","contains",""],["field17","contains",""]],[["show_fields","field62,field63"]],"and"],[[["field57","contains",""]],[["show_fields","field59"]],"and"],[[["field59","contains",""],["field59","not_equal_to","inne dni i godziny mi nie pasuj\u0105..."]],[["show_fields","field60"]],"and"],[[["field60","contains",""],["field60","not_equal_to","inne dni i godziny mi nie pasuj\u0105..."]],[["show_fields","field61"]],"and"],[[["field62","equal_to","Tak"],["field63","not_equal_to","Tak"]],[["show_fields","field64"],["set_value",null,"597 z\u0142",null,"field64"]],"and"],[[["field67","not_equal_to","[field9]"],["field67","contains_not","[field9]"]],[["show_fields","field71"]],"and"],[[["field15","equal_to","BoHan"],["field16","equal_to","Z g\u00f3ry za ca\u0142o\u015b\u0107"],["field17","equal_to","Roczna (104 lekcje)"],["field62","equal_to","Tak"]],[["hide_fields","field44"],["show_fields","field75,field77"],["set_value",null,"2159 z\u0142",null,"field75"],["set_value",null,"2756 z\u0142",null,"field77"]],"and"],[[["field15","equal_to","BoHan"],["field16","contains"],["field17","contains"]],[["show_fields","field62"]],"and"],[[["field15","equal_to","BoHan"],["field16","equal_to","W ratach"],["field17","equal_to","Roczna (104 lekcje)"],["field62","equal_to","Tak"]],[["hide_fields","field45"],["show_fields","field76,field77"],["set_value",null,"4 x 600 z\u0142",null,"field76"],["set_value",null,"I rata 1197 z\u0142 + 3 raty po 600 z\u0142",null,"field77"]],"and"],[[["field15","equal_to","BoHan"],["field16","equal_to","Z g\u00f3ry za ca\u0142o\u015b\u0107"],["field17","equal_to","Semestralna (52 lekcje)"],["field62","equal_to","Tak"]],[["hide_fields","field44"],["show_fields","field75,field77"],["set_value",null,"1260 z\u0142",null,"field75"],["set_value",null,"1857 z\u0142",null,"field77"]],"and"],[[["field15","equal_to","BoHan"],["field16","equal_to","W ratach"],["field17","equal_to","Semestralna (52 lekcje)"],["field62","equal_to","Tak"]],[["hide_fields","field45"],["show_fields","field76,field77"],["set_value",null,"2 x 700 z\u0142",null,"field76"],["set_value",null,"I rata 1297 z\u0142 + 1 rata 700 z\u0142",null,"field77"]],"and"],[[["field15","equal_to","MNEMO"],["field16","equal_to","Z g\u00f3ry za ca\u0142o\u015b\u0107"],["field17","equal_to","Roczna (104 lekcje)"],["field62","equal_to","Tak"]],[["hide_fields","field44"],["show_fields","field75,field77"],["set_value",null,"2699 z\u0142",null,"field75"],["set_value",null,"3296 z\u0142",null,"field77"]],"and"],[[["field15","equal_to","MNEMO"],["field16","equal_to","W ratach"],["field17","equal_to","Roczna (104 lekcje)"],["field62","equal_to","Tak"]],[["hide_fields","field45"],["show_fields","field76,field77"],["set_value",null,"4 x 750 z\u0142",null,"field76"],["set_value",null,"I rata 1347 z\u0142 + 3 raty po 750 z\u0142",null,"field77"]],"and"],[[["field15","equal_to","MNEMO"],["field16","equal_to","Z g\u00f3ry za ca\u0142o\u015b\u0107"],["field17","equal_to","Semestralna (52 lekcje)"],["field62","equal_to","Tak"]],[["hide_fields","field44"],["show_fields","field75,field77"],["set_value",null,"1619 z\u0142",null,"field75"],["set_value",null,"2216 z\u0142",null,"field77"]],"and"],[[["field15","equal_to","MNEMO"],["field16","equal_to","W ratach"],["field17","equal_to","Semestralna (52 lekcje)"],["field62","equal_to","Tak"]],[["hide_fields","field45"],["show_fields","field76,field77"],["set_value",null,"2 x 900 z\u0142",null,"field76"],["set_value",null,"I rata 1497 z\u0142 + 1 rata 900 z\u0142",null,"field77"]],"and"],[[["field15","equal_to","MNEMO"],["field16","equal_to","Z g\u00f3ry za ca\u0142o\u015b\u0107"],["field17","equal_to","Roczna (104 lekcje)"],["field62","equal_to","Tak"],["field50","equal_to","Tak"]],[["hide_fields","field44"],["show_fields","field75,field77"],["set_value",null,"3599 z\u0142",null,"field75"],["set_value",null,"4196 z\u0142",null,"field77"]],"and"],[[["field15","equal_to","MNEMO"],["field16","equal_to","W ratach"],["field17","equal_to","Roczna (104 lekcje)"],["field62","equal_to","Tak"],["field50","equal_to","Tak"]],[["hide_fields","field45"],["show_fields","field76,field77"],["set_value",null,"4 x 1000 z\u0142",null,"field76"],["set_value",null,"I rata 1597 z\u0142 + 3 raty po 1000 z\u0142",null,"field77"]],"and"]]
1 Krok 1
2 Krok 2
3 Krok 3
Rejestracja online na kurs standardowy dla dorosłych i młodzieży

Dane personalne

Imię
icon-user
Nazwisko
icon-user
Telefon kontaktowy
icon-phone

Podane adresy email się nie zgadzają - sprawdź je jeszcze raz

Adres zameldowaniaUlica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto
Rejestracja online na kurs standardowy dla dorosłych i młodzieży

Informacje o wybranym kursie

MNEMO VIP?
Dodatek "Cesarz wymowy"?Dodatek obniża cenę wybranego kursu o 10%!

Twoja łączna jednorazowa opłata za kurs wyniesie:

[field44]

Twoja łączna jednorazowa opłata za kurs po rabacie za dodatek "Cesarz Wymowy" wyniesie:

[field75]

Twoje raty za kurs wyniosą:

[field45]

Twoje raty za kurs po rabacie za dodatek "Cesarz Wymowy" wyniosą:

[field76]

plus jednorazowy koszt dodatku "Cesarz Wymowy":

[field64]

Razem po rabacie za dodatek "Cesarz Wymowy" :

[field77]

Przepraszamy, nie można wybrać umowy trymestralnej w metodzie MNEMO. Proszę zmień typ umowy lub metodę.

Przepraszamy, nie można w umowie trymestralnej rozłożyć płatności na raty.

Uwaga: Jeśli wybrałeś dodatek "Cesarz Wymowy" i po zmianie innych parametrów wyświetlają się powtórzone kwoty, spróbuj najpierw wyłączyć i ponownie włączyć opcję tego dodatku.

Oddział
Rejestracja online na kurs standardowy dla dorosłych i młodzieży

Informacje dodatkowe

Znajomość chińskiegoDeklarowany poziom znajomości j. chińskiego lub inne uwagi
0 / 1000
Osoba polecającaOsobie polecającej przysługuje rabat na kurs
no-icon
Osoba niepełnoletniaZaznacz jeśli nie masz ukończonych 18 lat
WiekDla osób pomiędzy 14 a 18 rokiem życia
no-icon
Imię i nazwisko rodzicaDla osób pomiędzy 14 a 18 rokiem życia
no-icon

Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Prowadzenia Kursów w Szkole Języka Chińskiego NIHAO.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right