Trad. Upr. Pinyin Jednostka
czasu
miǎo sekunda
fēn minuta
kwadrans
tiān dzień
dzień
nián rok
zǎi rok (starożytny)
masy
gram
liǎng 50 gramów (1/10 jīn), dawniej 1/16 jīn
加崙/加侖 加仑 jiālùn galon
jīn funt, 1/2 kilograma
公斤 gōngjīn metryczny jīn, kilogram
千克 qiānkè kilogram
dūn tona
długości
公分 gōngfēn metryczny fēn,centymetr
厘米 límǐ centymetr (bardziej powszechne użycie w Chinach kontynentalnych i Hongkongu)
cùn chiński „cal” (⅓ decymetra)
cùn cal brytyjski
chǐ chińska „stopa” (⅓ metra)
chǐ stopa brytyjska
英尺 yīngchǐ stopa brytyjska
公尺 gōngchǐ metryczny chǐ, metr
metr
lǐ, (500 metrów)
mila brytyjska
英里 yīnglǐ mila brytyjska
公里 gōnglǐ kilometr (1000 metrów)
天文單位 天文单位 tiānwéndānwèi jednostka astronomiczna
光年 guāngnián rok świetlny
秒差距 miǎochājù parsek
monetarna
圓/元 圆/元 yuán yuán, „¥” (główna jednostka monetarna) (każda forma jest dopuszczalna w zapisie tradycyjnym)
kuài blok, yuán (slang jak na przykład „zyl” lub „zydel”)
wén dolar
jiǎo jiǎo, dziesięciogroszówka, dziesięciocentówka
máo máo, dziesięciogroszówka, dziesięciocentówka (slang)
fēn fēn, grosz, cent