Zagadnienia z zakresu kultury i cele nauki dla poziomu 5


Zagadnienia Cele nauki Przykładowe pytania dotyczące komunikacji międzykulturowej
Klimat i geografia

1. Zrozumienie, że w Chinach występuje kilka stref klimatycznych z chłodnymi i suchymi zimami na północy oraz gorącymi i wilgotnymi latami na południu;

2. Poznanie podziału administracyjnego Chin: 34 prowincje z prefekturami i okręgami, znajdującymi się pod ich jurysdykcją;

3. Poznanie miast wydzielonych, znajdujących się bezpośrednio pod zarządem centralnym, takich jak Pekin, Szanghaj, Tianjin, Chongqing oraz stolic prowincji, takich jak Kanton w prowincji Guangdong;

4. Poznanie nazw głównych chińskich miast i ich położenia geograficznego.

1. Porównaj klimat w Polsce i w Chinach.

2. Podaj różnice pomiędzy polskim oraz chińskim podziałem administracyjnym.

3. Czy są jakieś polskie miasta, które z miastami chińskimi nawiązały współpracę na zasadzie miast partnerskich? Czy możesz wymienić takie miasta partnerskie?

Historia

1. Zdobycie wstępnej wiedzy odnośnie głównych okresów w historii Chin, dynastii oraz er panowania, takich jak Okres Wiosen i Jesieni, dynastie: Qin, Han, Tang, Ming i Qing;

2. Zapoznanie się z głównymi wydarzeniami w historii Chin, takimi jak Wojna Opiumowa (1840-1842), czy utworzenie Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku;

3. Zdobycie wiedzy na temat wybitnych postaci w historii Chin, takich jak Qin Shi Huang, cesarz Taizong z dynastii Tang, Qu Yuan, Konfucjusz, Sima Qian, oraz Mao Zedong.

1. Porównaj historię Polski i Chin. Czy możesz powiedzieć, jakie okresy w historii Polski odpowiadają głównym okresom w historii Chin?

2. Co wiesz na temat historii stosunków polsko-chińskich?

Współczesne Chiny

1. Uzyskanie wiedzy o ogólnej sytuacji finansowej współczesnych Chin, z uwzględnieniem nazw największych banków, giełd oraz banków międzynarodowych;

2. Zrozumienie podstawowych cech rozwoju ekonomicznego Chin;

3. Zrozumienie sytuacji chińskiej wsi - pomiędzy północą i południem oraz pomiędzy wschodem a zachodem ma miejsce przepaść w rozwoju ekonomicznym; powszechnym zjawiskiem w Chinach jest ucieczka rolników ze wsi i migracja do pracy w miastach;

4. Zdobycie ogólnej wiedzy na temat regionalnego zróżnicowania Chin oraz różnic pomiędzy miejskimi i wiejskimi obszarami w Chinach -wschodnie Chiny rozwijają się szybciej od regionów na zachodzie, różnice społeczne i ekonomiczne między miastem a wsią są bardzo wyraźne, zaś uprzemysłowienie spowodowało problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

1. Sprawdź, czy jakiekolwiek polskie instytucje finansowe inwestują w Chinach, Dowiedz się, dlaczego takie inwestycje zostały dokonane.

2. Porównaj podstawowe dane rozwoju ekonomicznego w Polsce oraz w Chinach,

3. Przeanalizuj różnice pomiędzy obszarami wiejskimi w Polsce oraz w Chinach,

4. Czy istnieje przepaść w rozwoju pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi w Polsce?

Literatura i opera

1. Poznanie tytułów i fabuły kanonu czterech wielkich powieści chińskich;

2. Poznanie kilku słynnych współczesnych pisarzy i ich dzieł;

3. Nabycie ogólnej wiedzy na temat historii i rozwoju Opery Pekińskiej.

1. Wymień kilku polskich pisarzy, którzy żyli w tym samym czasie, co wybitni chińscy pisarze, których poznałeś/poznałaś i wymień ich przykładowe dzieła.

2. Jakie są różnice pomiędzy polskimi operami a Operą Pekińską?

Podróże Poznanie nazw kilku popularnych chińskich atrakcji turystycznych oraz punktów widokowych, takich jak: krajobrazy Guilin, Terakotowa Armia w Xi’an, czy Zakazane Miasto i Wielki Mur w Pekinie. Czy możesz wymienić kilka podobnych atrakcji turystycznych w Polsce? Czy zauważasz między nimi podobieństwa?
Zwyczaje

1. Poznanie zwyczajów ludowych w znanych turystycznych miejscowościach, takich jak: piosenki ludowe, tańce lub inne formy kultury grup etnicznych w Yunnanie;

2. Zrozumienie szacunku dla starszych wyrażonego chińskim mottem: „obdarzać starszych szacunkiem i kochać młodych";

3. Poznanie anachronicznych tradycji, w których kobiety były uważane za gorsze od mężczyzn, oraz trwających starań w celu zapewnienia równości uczestnictwa;

4. Zdobycie pewnego wyobrażenia na temat „złotych tygodni” (tygodniowych urlopów) w Chinach i ich skutków społecznych, np. trwające tydzień Święto Narodowe (proklamowania ChRL) oraz towarzyszący mu wielki napływ turystów i gorączka zakupów.

1. Przeprowadź ankietę wśród kilku Chińczyków mieszkających w Polsce na temat ich zwyczajów, różnych od twoich.

2. Jakie są różnice w nastawieniu do osób starszych w Polsce i w Chinach? Podziel się przemyśleniami i skomentuj globalny problem starzenia się społeczeństw.

3. Czy w Polsce występuje dyskryminacja ze względu na płeć? Jaki jest twój pogląd na temat nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami?

4. Czy w Polsce są dni ustawowo wolne od pracy na wzór chińskich „złotych tygodni”? Jeśli tak, to jak zazwyczaj spędzają je Polacy?

Dania i napoje

1. Poznanie popularnych metod przygotowywania dań w kuchni chińskiej: smażenia, smażenia z równoczesnym mieszaniem, gotowania, smażenia w głębokim tłuszczu oraz pieczenia;

2. Nabycie wiedzy na temat przyzwyczajeń kulinarnych Chińczyków, np. mieszkańcy południa preferują dania słodkie, podczas gdy mieszkańcy północy - dania słone; podstawowym składnikiem dań na południu jest ryż, zaś na północy przeważają dania mączne. Chińczycy mają zwyczaj wspólnego spożywania dań podczas posiłków.

1. Powiedz o różnicach pomiędzy chińskim i polskim sposobem gotowania.

2. Jaki jest twój pogląd na temat chińskiego zwyczaju wspólnego spożywania dań podczas posiłku? Wymień jego wady i zalety w porównaniu z polskimi zwyczajami.

Specjały

1. Poznanie nazw i podstawowych właściwości tradycyjnych chińskich leków. Niektóre z nich są z natury wychładzające, inne zaś rozgrzewające. Zapamiętanie nazw kilku popularnych ziół, takich jak np. mięta;

2. Zapoznanie się ze znanymi rodzajami herbat, takimi jak herbata Longjing czy Tieguanyin oraz miejscem ich upraw;

3. Zapoznanie się z kilkoma znanymi markami alkoholi, takimi jak wódka Maotai oraz piwo Qingdao.

1. Czy możesz porównać tradycyjną medycynę chińską i medycynę zachodnią?

2. Jakie są różnice między Chinami i Zachodem związane z kulturą picia alkoholu?