POLITYKA CIASTECZEK

SERWISU INTERNETOWEGO „NIHAO.COM.PL”


1. Postanowienia ogólne
1.1 Właścicielem i administratorem serwisu internetowego „Nihao.com.pl” (dalej „Serwis Internetowy”) jest Cezary Chmielewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Maks Cezary Chmielewski”, Godzikowice 43, 55-200 Oława, NIP: 732-146-67-86, REGON: 471652278 (dalej „Administrator”).
1.2 Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywa się zgodnie z regulaminem tego serwisu, który jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu Internetowego w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i drukowanie.

2. Proces zbierania informacji
2.1 Automatyczne zbieranie informacji w ramach Serwisu Internetowego odbywa się z wykorzystaniem plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w tym w szczególności pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym należącym do użytkownika (m.in. komputer, tablet, smartfon) w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego (dalej „Pliki Cookies”).
2.2 Pliki Cookies zawierają w szczególności:
2.2.1 oznaczenie strony internetowej Serwisu Internetowego,
2.2.2 czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika,
2.2.3 unikalny numer.
2.3 Pliki Cookies nie zawierają danych identyfikujących użytkownika i nie pozwalają na ustalenie jego tożsamości. Nie są one również w jakikolwiek sposób szkodliwe dla urządzenia końcowego użytkownika i nie modyfikują ustawień tego urządzenia ani zainstalowanego na nim oprogramowania.
2.4 Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
2.4.1 dostosowanie Serwisu Internetowego do preferencji użytkowników i optymalizacja jego funkcjonowania, w tym poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego użytkownika i odpowiednie wyświetlanie na nim strony internetowej Serwisu Internetowego,
2.4.2 ułatwienie korzystania z Serwisu Internetowego, w tym poprzez zapamiętywanie informacji podanych przez użytkownika,
2.4.3 tworzenie statystyk i prowadzenie analiz, które umożliwiają Administratorowi zrozumienie preferencji użytkowników oraz usprawnienie funkcjonowania Serwisu Internetowego,
2.4.4 dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań,
2.4.5 popularyzacja Serwisu Internetowego, w tym za pomocą portali społecznościowych (np. Facebook, Google+, YouTube).
2.5 W ramach Serwisu Internetowego mogą być stosowane następujące rodzaje Plików Cookies:
2.5.1 pliki sesyjne o charakterze tymczasowym, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu opuszczenia Serwisu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
2.5.2 pliki stałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach danego pliku albo do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
2.6 Podmiotem zamieszczającym Pliki Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Pliki Cookies mogą być jednak wykorzystywane również przez podmioty współpracuje z Administratorem (np. Google, Facebook).
2.7 Administrator informuje, iż prowadzi analizy dotyczące ruchu i sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu Internetowego za pomocą Google Analytics. Dane w tym zakresie zbierane są anonimowo i nie pozwalają na ustalenie tożsamości użytkownika, a wykorzystuje się je do celów statystycznych i marketingowych.
2.8 Przeglądarki internetowe zawierają zazwyczaj domyślne ustawienia pozwalające na zamieszczanie i przechowywanie Plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika oraz na uzyskiwanie do nich dostępu. Ustawienia te użytkownik może jednak zmienić w każdym czasie, w szczególności w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę Plików Cookies albo zapewnić przekazywanie mu przez przeglądarkę informacji o każdorazowym ich zamieszczeniu na urządzeniu końcowym. Szczegółowe instrukcje w przedmiocie obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej lub przy wykorzystaniu funkcji pomocy dostępnej w ramach przeglądarki. Jeżeli ustawienia przeglądarki pozwalają na zamieszczanie i przechowywanie Plików Cookies, uważa się, iż użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie takich plików.
2.9 Administrator informuje, iż wprowadzenie przez użytkownika ograniczeń w zakresie korzystania z Plików Cookies może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu Internetowego.