Zagadnienia z zakresu kultury i cele nauki dla poziomu 4


Zagadnienia Cele nauki Przykładowe pytania dotyczące komunikacji międzykulturowej
Geografia

1. Nabycie ogólnej wiedzy na temat ukształtowania terenu Chin: Chiny mają urozmaiconą rzeźbę terenu z rozległymi pasmami górskimi;

2. Uzyskanie wstępnej wiedzy na temat cech topograficznych Chin, np. teren obniża się stopniowo z zachodu na wschód;

3. Poznanie największych gór oraz rzek w Chinach, takich jak: Jangcy, Żółta Rzeka, czy Tai Shan.

1. Porównaj ukształtowanie terenu Chin i Polski oraz Europy. Wymień cechy topograficzne Polski.

2. Czy znasz cechy ukształtowania terenu w Polsce i w Europie? Czy są one takie same jak w Chinach?

Opera

1. Zwrócenie uwagi na różnorodność odmian chińskich oper. Poza Operą Pekińską, znaną jako „opera narodowa”, występują także Opera Shaoxing, Opera Huangmei oraz wiele innych oper lokalnych;

2. Poznanie kilku tytułów popularnych oper i ich fabuły, np. Xixiangji (Opowieści zachodniego pawilonu).

1. Czy możesz wskazać podobieństwa pomiędzy operami wystawianymi w Polsce i w Chinach?

2. Czy w polskich operach makijaż sceniczny pełni taką samą rolę, jak w chińskich?

3, Czy znasz jakąś polską operę podobną do chińskiej opery Baoliandeng (Lotosowy lampion)?

Święta Uzyskanie wiedzy na temat pochodzenia Święta Wiosny (Chiński Nowy Rok), Święta Smoczych Łodzi, Święta Środka Jesieni; poznanie legendy o potworze Nian, poety - Qu Yuana oraz księżycowej bogini - Chang’e.

1. Wymień kilka najważniejszych świąt w Polsce i wyjaśnij ich pochodzenie.

2. Jakie święto jest dla Polaków równie ważne jak Święto Wiosny dla Chińczyków? Dlaczego?

Środki transportu

1. Zrozumienie oznaczeń w języku chińskim na przystankach autobusowych;

2. Zapoznanie się z symbolami pociągów w Chinach, np. litera Z oznacza pociąg, który nie zatrzymuje się na stacjach pośrednich, litera Y oznacza pociągi turystyczne, litera T - pociągi ekspresowe, zaś K - pociągi pośpieszne.

1. Czy oznaczenia przystanków autobusowych w Polsce różnią się od chińskich? Który z tych sposobów jest bardziej przyjazny dla pasażerów i dlaczego?

2. Czy możesz wyjaśnić jak się opisuje w Polsce numery lotów? Czy możesz podać jakieś przykłady?

Zwyczaje

1. Przedstawienie Święta Wiosny jako najważniejszego tradycyjnego święta w Chinach; poznanie związanych z nim zwyczajów, takich jak wspólna kolacja w wigilię Chińskiego Nowego Roku, wieszanie noworocznych kupletów nad drzwiami frontowymi, składanie wizyt noworocznych oraz jedzenie pierogów;

2. Przedstawienie Święta Smoczych Łodzi, kolejnego ważnego chińskiego święta; poznanie związanych z nim zwyczajów, takich jak oglądanie wyścigów smoczych łodzi, jedzenie zongzi (kleistego ryżu z różnymi dodatkami, zawiniętego w bambusowe liście), wieszanie aitiao (gałązek bylicy) nad drzwiami wejściowymi;

3. Przedstawienie Święta Środka Jesieni jako okazji do rodzinnych spotkań; poznanie typowych dla tego święta zwyczajów, takich jak podziwianie księżyca w pełni oraz jedzenie ciasteczek księżycowych.

1. Podczas Święta Wiosny, Chińczycy wieszają znak 福 (oznaczający szczęście) odwrotnie, co w Chinach symbolizuje „nadejście pomyślności”. Czy w Polsce również są podobne zwyczaje?

2. Jakie święto w Polsce stanowi okazję do rodzinnych spotkań? Jakie są zwyczaje związane z tym świętem?

Muzyka, taniec i malarstwo

1. Pogłębienie wiedzy na temat muzyki chińskiej; nauczenie się kilku prostych piosenek ludowych i popularnych;

2. Zaznajomienie się z popularnymi chińskimi instrumentami muzycznymi i umiejętność rozpoznania ich brzmienia;

3. Poznanie popularnych tańców chińskich;

4. Poznanie artystycznych właściwości chińskiego malarstwa, takich jak liubai („czysta plama” - tradycyjna technika pozostawiania części powierzchni niezamalowanej) oraz tzw. wielki styl.

1. Podziel się swoimi przemyśleniami na temat muzyki chińskiej w odniesieniu do muzyki polskiej.

2. Czy są jakieś tańce, popularne zarówno w Polsce, jak i w Chinach?

3. Opowiedz o swoim rozumieniu chińskiego malarstwa w odniesieniu do cech charakterystycznych dla malarstwa polskiego.

Sport

1. Porównanie dyscyplin sportowych w Polsce i w Chinach oraz ich pozycji w światowym sporcie;

2. Uzyskanie wiedzy na temat Liu Xianga, Yao Minga oraz innych chińskich gwiazd światowego sportu.

1. Które dyscypliny sportowe w Polsce odnoszą sukcesy na arenach międzynarodowych?

2. Wymień kilku słynnych polskich sportowców, będących gwiazdami światowego sportu.

Środki masowego przekazu

1. Poznanie rozszerzeń, charakterystycznych dla chińskich stron internetowych, takich jak „.cn”;

2. Próba skorzystania z chińskich stron internetowych, w celu znalezienia potrzebnych informacji.

Wymień kilka rozszerzeń, charakterystycznych dla polskich stron internetowych, takich jak: „.edu” lub „.com”