Zalecane tematy oraz zagadnienia do nauki języka chińskiego


Poniższa tabela dostarcza nauczycielom oraz autorom podręczników do nauki języka chińskiego różnorodnych tematów oraz powiązanych z nimi wskazówek. Uwagi, wymienione przy każdym z zagadnień, mogą się pokrywać, a użytkownik może samodzielnie wybrać spośród nich, w zależności od potrzeb. Poniższe zagadnienia oraz wskazówki są możliwe do zastosowania na każdym z pięciu poziomów i mogą być ponownie omawiane na różnych poziomach nauki.

Zagadnienie Zalecane tematy
Informacje osobiste Imię i nazwisko, wiek, klasa, data i miejsce urodzenia, numer telefonu, adres, dane kontaktowe, rodzina, życie szkolne, życie zawodowe i przebieg kariery, sąsiedzi, języki, hobby, wykształcenie, rodzinne strony
Uczucia i przekonania Upodobania/niechęć, satysfakcja/niezadowolenie, aprobata/dezaprobata, szczęście/nieszczęście, możliwość/niemożność, chęć/niechęć, uprzejmość, zachęta, wdzięczność, żal, sprzeciw, uraza, niepokój, zabawny, ufny, wątpiący, zaskoczony, smutny, współczujący, przerażony, zaniepokojony, zły, narzekający
Komunikacja społeczna Powitanie, pozdrawianie, wymiana uprzejmości, wymiana wizytówek, składanie podziękowań, wyrażanie pożegnań, zapraszanie, odmawianie, odwiedzanie, oczekiwanie, sugerowanie, informowanie, pozwalanie, pomaganie, komunikowanie, mediacje, składanie życzeń i gratulacji, udział w przyjęciach oraz okolicznościowych imprezach, umawianie się na spotkania, prowadzenie rozmów telefonicznych, wysłanie e-maili, czatowanie, zwyczaje i etykieta, przestrzeń prywatna, relacje interpersonalne, sposób zwracania się do członków rodziny, tytułowanie w życiu społecznym, życie społeczne, darowizny i zbiórki pieniędzy na szczytny cel
Życie codzienne Życie codzienne, życie szkolne, życie zawodowe, prowadzenie rozmów telefonicznych, oglądanie telewizji (wiadomości, prognoza pogody),surfowanie w Internecie, uprawianie sportu, troska o zdrowie, wizyta u lekarza, zapytanie o drogę, wykonywanie prac domowych, robienie zakupów (cena, rozmiar, kształt, kolor), potrzeby życiowe, wyjście do restauracji, nawyki żywieniowe
Życie szkolne Wiedza, szkolnictwo, przedmioty szkolne, poziom edukacji, tytułowanie w szkole, strategie uczenia się, programy, oceny, język używany w
szkole, nagrody (stypendia, wyróżnienia, pochwały), dyscyplina, uczęszczanie do szkoły, przerywanie nauki, zadania domowe, zajęcia (wielokulturowe, szkolne i pozalekcyjne, społeczne), szkolna drużyna sportowa, wakacje, spotkania z rodzicami, uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, uroczystość promocji do następnej klasy, relacje nauczyciel-uczeń, zawieranie przyjaźni, wyposażenie szkolne, biblioteka
Życie rodzinne Małżeństwo, struktura rodziny (z dwojgiem rodziców, z jednym rodzicem), członkowie rodziny, sposób tytułowania w domu, komunikacja pomiędzy rodzicami i dziećmi (różnice pokoleniowe), zajęcia rodzinne, planowanie rodziny, emerytura, zarządzanie budżetem domowym, prace domowe
Zajęcia sportowe i rekreacyjne Wydarzenia sportowe, zawody lokalne i międzynarodowe, kluby sportowe, gry, kino, programy telewizyjne, malarstwo, muzyka, taniec, opera,
teatr, dyscypliny sportowe, weekendowy wypoczynek, obchody świąt, hobby (czytanie, słuchanie muzyki, kolekcjonowanie znaczków)
Święta Prezentacja świąt, święta grup etnicznych, wydarzenia kulturalne, dni pamięci sławnych osób, porównywanie świąt
Zdrowie oraz sprawność fizyczna Zdrowie (fizyczne, umysłowe), dbałość o zdrowie, ćwiczenia, posiłki, nawyki żywieniowe, pożywienie wywołujące alergie, higiena osobista, tradycyjna medycyna chińska oraz medycyna zachodnia, pozytywne nastawienie do życia, dobre relacje interpersonalne, zachowanie przy stole, edukacja i wychowanie, poglądy na temat zdrowia
Zwyczaje i tematy tabu Wiek, zarobki, stan cywilny, zdrowie, przekonania religijne, przekonania polityczne, kolory i liczby o znaczeniach kulturowych, pytania osobiste, których należy unikać w różnych kulturach, tematy tabu
Podróż i transport Czas, liczby, hotel, terminarz, pytania o drogę, korzystanie z mapy, znaki drogowe, środki transportu, kierunki, odległości, prawa i regulacje, zachowania niezgodne z prawem
Język i kultura Strategie uczenia się języków obcych, korzyści płynące z uczenia się języków dla jednostki oraz społeczeństwa, trudności w uczeniu się języków obcych, relacje pomiędzy językiem a kulturą, tradycyjne sposoby myślenia, postrzeganie świata z różnej perspektywy, uchwycenie podstawowych wyznaczników chińskiej kultury, w celu pełniejszego zrozumienia własnej kultury
Wartości Porównywanie wartości, związki pomiędzy jednostką i społeczeństwem, władzą i równością, rywalizacją i harmonią, pięknem i brzydotą, myśleniem i działaniem, normami moralnymi
Literatura i sztuka Koncepcje estetyczne, rozumienie nastroju i jego wpływ na dzieło sztuki, różne rodzaje dzieł literackich (powieści, poezje, eseje, reportaże, bajki), różne rodzaje dzieł sztuki (muzyka, szachy, kaligrafia, malarstwo, fotografia, rzeźba), docenianie literatury i dzieł sztuki, pochodzących z różnych krajów
Polityka, historia i geografia Struktura rządu w Chinach, polityka Chin, chińska dyplomacja, chiński system prawny, historia Chin, mapa Chin, chińskie rzeki, podział administracyjny Chin, kraje sąsiadujące z Chinami
Nauka i technika Wiedza naukowa, popularyzacja nauki, ćwiczenie umiejętności technicznych
Globalizacja i środowisko Globalizacja, jeden świat - jedna rodzina, ochrona środowiska, zanieczyszczenie środowiska, wykorzystanie źródeł energii, nauka języków obcych
Planowanie i przyszłość Zamierzenia, planowanie, nadzieje, marzenia
Aktualne problemy Globalne ocieplenie, klęski żywiołowe, uchodźcy, zanieczyszczenie środowiska, narkotyki, bieżące problemy polityczne, surfowanie w Internecie, wojna i pokój
Edukacja Wychowanie (etyczne, intelektualne, fizyczne, estetyczne), programy, podręczniki, system szkolnictwa, teorie wychowania
Rośliny i zwierzęta Kwiaty, trawy, drzewa, różne owoce, zwierzęta i ptaki
Zjawiska przyrodnicze Cztery pory roku, pogoda (wiatr, chmury, burze, błyskawice), rzeki, jeziora, morza, pagórki, góry, słońce, księżyc, gwiazdy, słynne krajobrazy na całym świecie