Zagadnienia z zakresu kultury i cele nauki dla poziomu 3


Zagadnienia Cele nauki Przykładowe pytania dotyczące komunikacji międzykulturowej
Geografia

1. Zapoznanie się z nazwami krajów sąsiadujących z Chinami, z uwzględnieniem Rosji, Korei, Wietnamu, Japonii i Indii;

2. Zrozumienie ich związków geograficznych z Chinami,

Jakie kraje sąsiadują z Polską? Czy możesz wymienić nazwy tych krajów w języku chińskim?
Architektura Nabycie ogólnej wiedzy na temat nazw i cech charakterystycznych dla tradycyjnej architektury chińskiej, np. siheyuan - parterowe domy na polu czworoboku ze studnią umieszczoną centralnie na dziedzińcu wewnętrznym, stanowiące tradycyjną zabudowę Pekinu; pingfang - parterowe domy, itd.

Porównaj budynki mieszkalne oraz inne budowle w Polsce i w Chinach.

Edukacja

1. Uzyskanie pewnej wiedzy na temat systemu szkolnictwa w Chinach, który obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie (niższego stopnia), szkoły średnie (wyższego stopnia), technika, uniwersytety oraz kolegia;

2. Zapoznanie się z chińskim programem szkolnym, kursami obowiązkowymi oraz przedmiotami do wyboru; poznanie nazw głównych oraz mniej ważnych przedmiotów.

1. Czy w Polsce obowiązuje podobny system szkolnictwa jak w Chinach?

2. Ile lat trwa nauka na każdym poziomie kształcenia?

3. Czy są jakieś różnice pomiędzy programem nauczania w Polsce i w Chinach? Jeśli tak, to jakie?

Zachowanie i etykieta

1. Nabycie wiedzy na temat chińskich sposobów wręczania i przyjmowania prezentów, np. Chińczycy nie otwierają prezentów przy osobie, która go wręczyła;

2. Poznanie zwyczajów związanych z obchodami urodzin. Tradycyjnie podczas urodzin jada się makaron jako symbol długowieczności, natomiast współcześnie coraz częściej podczas urodzin podaje się tort;

3. Nauka podstawowych chińskich zwrotów na pożegnanie, poza zàijiàn 再见 (do widzenia). Inne powszechnie używane zwroty na pożegnanie, to: liúbù 留步 (nie ma potrzeby, żebyś mnie odprowadzał), oraz mànzǒu 慢走 (uważaj na siebie). Uzyskanie pewnego wyobrażenia odnośnie etykiety podczas pożegnania, np. gospodarz najprawdopodobniej oddeleguje kogoś, żeby odprowadził nas do drzwi.

1. W jaki sposób wręcza się (oraz przyjmuje) prezenty w Polsce?

2. Czy w Polsce jest zwyczaj otwierania prezentu tuż po jego wręczeniu (przy osobie, która go wręczyła)?

3. Jakie zwyczaje towarzyszą w Polsce obchodzeniu urodzin?

4. Czy w Polsce znajdują się w użyciu specjalne wyrażenia na pożegnanie, takie jak mànzǒu 慢走 (uważaj na siebie) oraz liúbù 留步 (nie ma potrzeby, żebyś mnie odprowadzał)? Jakie?

Muzyka, taniec i malarstwo

1. Zapoznanie się i docenienie najsłynniejszych utworów chińskiej muzyki klasycznej i ludowej;

2. Zapoznanie się i docenienie najbardziej znanych ludowych tańców chińskich;

3. Poznanie najwybitniejszych malarzy w historii Chin oraz ich prac.

1. Czy możesz wymienić kilka polskich utworów muzyki klasycznej, ludowej i popularnej?

2. Czy w Polsce są znane jakieś tańce ludowe? Co to za tańce?

3. Czy możesz wymienić najwybitniejszych polskich malarzy oraz ich dzieła? Czy widzisz podobieństwa malarstwa polskiego do chińskiego?