Zagadnienia z zakresu kultury i cele nauki dla poziomu 1


Zagadnienia Cele nauki Przykładowe pytania dotyczące komunikacji międzykulturowej
Zachowanie i etykieta

1. Nauka podstawowych chińskich zwrotów wyrażających powitanie podczas spotkania dwóch osób, innych niż nǐhǎo 你好 (cześć), użycie innych, powszechnie używanych zwrotów, wyrażających powitanie, w tym: nínhǎo 您好 (dzień dobry panu/pani), chīfàn le ma? 吃饭 了吗? (czy już jadłeś?) oraz qù nǎr 去咖儿? (dokąd idziesz?);

2. Uzyskanie wiedzy o kulturowym znaczeniu, jakie Chińczycy przypisują kolorom, np. kolor czerwony oznaczający szczęście i radość;

3. Uzyskanie pewnej wiedzy o kulturowym znaczeniu Jakie Chińczycy przypisują cyfrom, np. cyfra 6 oznaczająca pomyślność, cyfra 8 sugerująca bogactwo, ponieważ brzmi podobnie jak 发, co oznacza „dobrobyt"; zaś cyfra 9 sugerująca długowieczność. Chińczycy nie lubią natomiast cyfry 4, ponieważ brzmi jak 死, co oznacza „śmierć”.

1. Jakie zwyczaje obowiązują w Polsce podczas powitania? Jak bardzo różnią się one od zwyczajów chińskich?

2. Jaki kolor wyraża w Polsce szczęście i radość? Czy kolor czerwony oznacza cokolwiek w twojej tradycji kulturowej?

3. Czy istnieją w Polsce jakieś przesądy związane z cyframi i liczbami? Jakie cyfry i liczby są szczęśliwe, a jakie oznaczają pecha? I dlaczego?

Sposób tytułowania

1. Zrozumienie i opanowanie chińskiego sposobu zwracania się do innych: nazwisko występuje przed imieniem, nazwisko często jest wyrażane razem z takimi tytułami Jak lǎoshī 老师 (nauczyciel), xiānshēng 先生 (pan), nǚshì 女士 (panna, pani) oraz tàitai 太太 (pani). Imię oraz nazwisko składa się przeważnie z jednego lub z dwóch znaków;

2. Zdobycie ogólnej wiedzy na temat chińskiej koncepcji rodziny. Chińczycy bardzo cenią relacje rodzinne i zasadniczo unikają zwracania się po imieniu do rodziców, rodzeństwa lub innych członków rodziny.

1. Czy w Polsce sposób zwracania się do innych jest podobny do tego w Chinach? Jeśli nie, wskaż różnice.

2. Czy w Polsce dzieci mogą zwracać się do rodziców po imieniu? W jaki sposób zwracasz się do innych członków rodziny?

Chińskie znaki zodiaku

1. Poznanie nazw 12 zwierząt w chińskim zodiaku i zapamięta-nie ich poprawnej kolejności, tj.: szczur, wół, tygrys, królik, smok, wąż, koń, owca, małpa, kogut, pies i świnia; poznanie związku z kalendarzem gregoriańskim. Znajdź zwierzę, które symbolizuje twój rok urodzenia;

2. Poznanie legendy odnoszących się do 12 znaków chińskiego zodiaku, np. dlaczego szczur znajduje się na początku tej listy?

1. Czy w Polsce istnieje, podobny do chińskiego, sposób określania wieku na podstawie znaków zodiaku?

2. Jeśli tak, to jakie są między nimi podobieństwa i różnice?

3. Czy w Polsce stosuje się 12 nazw gwiazdozbiorów? Jeśli tak, czym różni się ten zodiak od chińskiego?

4. Czy w Polsce istnieją legendy, dotyczące znaków zodiaku, podobne do legend o zwierzętach w chińskim zodiaku?